Velocitat

IN-TENS²

L'esponja IN-TENS ² està a la cimera de les referències del mercat pel que fa a la transmissió de l'energia. Compleix plenament les expectatives dels jugadors més exigents aportant un millor contacte amb la pilota, la precisió i la comoditat. També garanteix el màxim gaudi gràcies al so emès amb cada cop.

Velocitat

La velocitat es defineix per les especificitats de la làmina superior + la esponja i principalment per les característiques de la esponja (resilència del 'primer efecte' + espessor + duresa). L'esponja gruixuda (2.0 mm o màx) serà més adequada per a jugadors OFF / OFF+, mentre que la fina (1.6 o 1.8 mm) oferirà un millor control i s'adaptarà millor als jugadors versàtils. La duresa de la esponja generalment es mesura en graus (un grau més alt significa esponja més ferma, dura). Les nostres tecnologies portaran unes prestacions millorades de "velocitat".