Mobilitat

Rodes dobles de grans dimensions

Com més rodes, millor serà l’elevació. Per tant, l’ús de dues rodes amples (32 mm), amb un pneumàtic compost aplanat, millora considerablement la mobilitat de la taula, sobretot en terrenys molt desiguals.