Estabilitat / Robustesa

PERFIL - 60mm de gruix

El marc està format per una aliatge de zinc i alumini. Aquesta estructura de 60 mm de gruix garanteix una bona planxa del panell (taulell)

XARXA D'ACER FIXA

Aquesta xarxa permanent amb un tractament no corrosiu és inviolable.