Estabilitat / Robustesa

PERFIL - 50mm de gruix

El marc està fet d'una aleació de zinc i alumini. Aquesta estructura de 50 mm d'espessor assegura una bona planitud del tauler (tauler)