Velocitat

MOLT BONA

Aquest cautxú molt dinàmic garanteix un joc d'alta velocitat