Velocitat

VELOCITAT ESTÀNDARD Tacteo

El seu elastòmer és de cautxú dinàmic que garanteix una bona velocitat de joc