Velocitat

BONA VELOCITAT

Aquest cautxú molt dinàmic garanteix un joc d'alta velocitat