Precisió i Efecte

EFECTE ESTÀNDARD

El cautxú ITTF d'1 estrella garanteix una bona transmissió de l'efecte.